Giải câu 2 trang 58 SBT địa 6

Dựa vào kiến thức đã học và hình 18-1, hãy cho biết:- Cứ lên cao 100 m nhiệt độ lại giảm bao nhiêu độ.- Nếu địa điểm A có độ cao là 0 m, hãy cho biết địa điểm B có độ cao là bao nhiêu mét.

Lời giải

- Cứ lên cao 100 m nhiệt độ lại giảm 0,60C.

- Cứ lên cao 100 m nhiệt độ lại giảm 0,60C, từ A đến B giảm 60C nên độ cao của điểm B so với điểm A (0m) là 1000m.