Giải câu 2 trang 64 SBT địa 6 - Phần 2B

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Càng lên cao khí áp càng giảm, nên càng lên cao độ sôi của nước càng giảm.A. Đúng                              B. Sai

Lời giải

Càng lên cao khí áp càng giảm, nên càng lên cao độ sôi của nước càng giảm - Đúng.

Chọn: A