Giải câu 2 trang 64 SBT địa 6

Lấy chiều quay của kim đồng hồ làm chuẩn. Hãy cho biết gió thổi vào tâm bão ở Bắc bán cầu, ở Nam bán cầu theo hướng nào của chiều kim đồng hồ (thuận hay ngược chiều). Giải thích tại sao?

Lời giải

- Ở Bắc bán cầu gió thổi vào tâm bão theo hướng ngược chiều kim đồng hồ; ở bán cầu Nam gió thổi vào tâm bão theo hướng cùng chiều kim đồng hồ.

- Do vận động tự quay quanh trục của Trái Đất đã sinh ra lực côriôlít làm lệch hướng chuyển động của gió.