Giải câu 2 trang 65 SBT địa 6

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Sự ngưng tụ hơi nước trong không khí có thể sinh ra các hiện tượng: sương, mây, mưa, mưa đá, tuyết rơi, ...A. Đúng                                B. Sai 

Lời giải

Sự ngưng tụ hơi nước trong không khí có thể sinh ra các hiện tượng: sương, mây, mưa, mưa đá, tuyết rơi,... - Đúng

Chọn: A