Giải câu 2 trang 66 SBT địa 6

Quan sát hình 54 trang 63 của SGK, hãy cho biết giữa 2 khu vực xích đạo và khu vực chí tuyến, khu vực nào mưa ít, khu vực nào mưa nhiều. Sau đó dựa vào các hình 50 trang 58 và hình 51 trang 59 hãy giải thích tình hình mưa của từng khu vực.

Lời giải

- Khu vực xích đạo mưa nhiều, lượng mưa lớn (từ 1000- 2000mm) càng về phía hai chí tuyến lượng mưa càng giảm.

- Ở hai bên xích đạo chịu nằm trong vùng khí áp thấp, nhiệt độ cao, khu vực chủ yếu là đại dương và rừng xích đạo ẩm ướt, nước bốc hơi mạnh. Ở khu vực chí tuyến nằm trong vùng khí áp cao, tỉ lệ diện tích lục địa tương đối lớn nước bốc hơi chậm do vậy mưa ít.