Giải câu 2 trang 77 SBT địa 6

Cho biết câu dưới đây đúng hay saiSóng ngoài khơi xô vào bờ thể hiện sự chuyển động của nước theo chiều ngang.A. Đúng                          B. Sai

Lời giải

Sóng ngoài khơi xô vào bờ thể hiện sự chuyển động của nước theo chiều ngang - Sai

Chọn: B