Giải câu 2 trang 79 SBT địa 6

Dựa vào hình 64 trong SGK Địa lí 6, hãy:a) Quan sát các dòng biển nóng ở nửa cầu Bắc, giải thích vì sao từ khoảng vĩ độ 30°B trở về cực chúng thường lệch hướng về phía đông.b) Quan sát các dòng biển lạnh ở nửa cầu Nam, giải thích vì sao từ khoảng vĩ độ 30°N trở về phía Xích đạo chúng đều lệch hướng về phía tây.

Lời giải

a) Từ khoảng vĩ độ 30°B trở về cực, các dòng biển nóng thường lệch hướng về phía đông do sự tác động của gió Tín phong, gió mùa.

b) Từ khoảng vĩ độ 30°N trở về phía Xích đạo, các dòng biển lạnh đều lệch hướng về phía tây do gặp dòng biển nóng tao thành hoàn lưu ở 2 bán cầu bán cầu bắc là theo chiều kim đồng hồ, bán cầu nam ngược chiều.