Giải câu 2 trang 8 SBT địa 6

Hãy đánh dấu X vào ô vuông ý em cho là sai.
Vĩ tuyến gốc là
a) vòng tròn chia quả Địa Cầu thành hai nửa cầu Bắc và Nam
b) vòng tròn chia quả Địa Cầu thành nửa cầu Đông và nửa cầu Tây.
c) vòng tròn chạy ngang được ghi số độ là 0°.
d) vòng tròn chạy ngang có tên gọi là đường Xích đạo.

Lời giải

Vĩ tuyến gốc là vòng tròn chia quả Địa Cầu thành nửa cầu Đông và nửa cầu Tây là sai.
Chọn: B