Giải câu 2 trang 84 SBT địa 6

Đề bài

Dựa vào các hình 27-2, 27-3, 27-4, hãy cho biết:

a) Khí hậu ảnh hưởng đến số lượng thực vật như thế nào.

b) Vì sao ở đới ôn hoà cây lại rụng lá vào mùa đông.

c) Vì sao ở đới nóng cây lại có lá xanh quanh năm.

Lời giải

a) Khí hậu ảnh hưởng đến số lượng thực vật:

- Khí hậu ở đới nóng: Thực vật nhiều, đa dạng, xanh quanh năm, rừng cây nhiều tầng.

- Khí hậu ở đới ôn hòa: Thực vật thưa thớt.

b) Ở đới ôn hoà cây lại rụng lá vào mùa đông do mùa đông ở đới ôn hòa lạnh, có tuyết, lượng mưa ít, nhiệt độ thấp làm cho cây cối khó phát triển do đó cây ở đới ôn hoà cây lại rụng lá.

c) Ở đới nóng cây lại có lá xanh quanh năm vì ở đới nóng có lượng mưa dồi dào, nhiệt độ cao, độ ẩm cao là môi trường thuận lợi cho cây phát triển nên cây có lá xanh quanh năm.