Giải câu 2 trang 88 SBT địa 6

Độ muối trung bình của nước biển và đại dương là bao nhiêu? Độ muối của các biển và đại dương có giống nhau không? Vì sao?

Lời giải

- Độ muối trung bình của nước biển và đại dương là 35%0, có sự khác nhau về độ muối của các biển và đại dương.

- Độ muối của các biển và đại dương không giống nhau là do: tuỳ thuộc vào nguồn nước sông đổ vào biển và đại dương nhiều hay ít và độ bốc hơi của biển và đại dương lớn hay nhỏ,...