Giải câu 3 trang 12 SBT địa 6

Đề bài

Hãy đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng.

Tỉ lệ bản đồ được biểu thị ở hai dạng

a) phân số và thước đo tỉ lệ.

b) tỉ lộ số và thước đo tính sẵn.

c) tỉ lệ số và tỉ lệ thước.

d) tỉ lệ là phân số và là thước tỉ lệ.

Lời giải

Tỉ lệ bản đồ được biểu thị ở hai dạng, đó là tỉ lệ số và tỉ lệ thước.

Chọn: C