Giải câu 3 trang 21 SBT địa 6

Đề bài

Hãy kể 2 cách biểu hiện địa hình trên bản đồ:

Lời giải

Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ là:

- Biểu hiện độ cao địa hình bằng thang màu hay đường đồng mức.

- Quy ước trong các bản đồ giáo khoa địa hình Việt Nam.

+ Từ 0m - 200m màu xanh lá cây

+ Từ 200m - 500m màu vàng hay hồng nhạt.

+ Từ 500m - 1000m màu đỏ

+ Từ 2000m trở lên màu nâu,...