Giải câu 3 trang 51 SBT địa 6

Các đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt Địa Cầu được gọi làA. vĩ tuyến.                                  B. vĩ tuyến gốc.C. kinh tuyến.                              D. kinh tuyến gốc.

Lời giải

Các đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt Địa Cầu được gọi là kinh tuyến.

Chọn: C