Giải câu 3 trang 59 SBT địa 6

Đề bài

Dựa vào hình 18-2, hãy:

- Nhận xét sự thay đổi nhiệt độ theo vĩ độ.

- Giải thích vì sao nhiệt độ có sự thay đổi như vậy.

Lời giải

- Nhận xét sự thay đổi nhiệt độ theo vĩ độ: Nhiệt độ không khí giảm dần theo vĩ độ

+ Vùng vĩ độ thấp: nhiệt độ cao.

+ Vùng vĩ độ cao: nhiệt độ thấp.

- Nhiệt độ có sự thay đổi như vậy là vì: Ở xích đạo, quanh năm có góc chiếu của tia sáng Mặt Trời với mặt đất lớn nên lượng nhiệt nhận được nhiều nhiệt, không khí trên mặt đất nóng. Càng lên gần cực, góc chiếu của tia sáng Mặt Trời càng nhỏ, mặt đất nhận được ít lượng nhiệt hơn.