Giải câu 3 trang 78 SBT địa 6

Dựa vào các hình 24.1,24.2, 24.3 hãy:Trình bày mối liên quan giữa thủy triều với Mặt Trăng.

Lời giải

Thủy triều có quan hệ chặt chẽ với vòng quay của Mặt Trăng quanh Trái Đất. Sức hút của Mặt Trăng và một phần của Mặt Trời đã làm cho nước các biển và đại dương có sự vận động lên xuống sinh ra thủy triều.