Giải câu 3 trang 8 SBT địa 6

Đề bài

Hãy đánh dấu X vào ô vuông ý em cho là đúng.

Các đường vĩ tuyến trên quả Địa Cầu là

a) các đường vòng tròn chạy ngang có độ dài bằng nhau.

b) các đường vòng tròn chạy dọc có độ dài bằng nhau.

c) các đường vòng tròn chạy ngang có độ dài nhỏ dần từ Xích đạo về hai cực.

d) các đường vòng tròn nối cực Bắc với cực Nam.

Lời giải

Các đường vĩ tuyến trên quả Địa Cầu là các đường vòng tròn chạy ngang có độ dài nhỏ dần từ Xích đạo về hai cực.

Chọn: C