Giải câu 4 trang 52 SBT địa 6

Đề bài

Căn cứ vào hình dưới đây và kiến thức đã học:

Em hãy mô tả quỹ đạo chuyển động, thời gian chuyển động hết một vòng, hướng chuyển động và đặc điểm của trục Trái Đất khi chuyển động quanh Mặt Trời.

Lời giải

- Quỹ đạo chuyển động: hình elíp gần tròn.

- Thời gian chuyển động hết một vòng: 365 ngày 6 giờ.

- Hướng chuyển động: từ Tây sang Đông.

- Đặc điểm của trục Trái Đất: trục Trái Đất giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng không đổi trong quá trình chuyển động.