Giải câu 4 trang 6 SBT địa 6

Đề bài

Dựa vào các hình vẽ 1-4 và 1-5, hãy cho biết:

 

- Các nửa vòng tròn chạy dọc nối liền 2 cực là đường gì?

- Đường kinh tuyến gốc có số độ là bao nhiêu. Đi qua thành phố nào?

- Đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến bao nhiêu độ.

Lời giải

- Các nửa vòng tròn chạy dọc nối liền 2 cực là đường kinh tuyến.

- Đường kinh tuyến gốc: kinh tuyến 0 độ. Là đường đi qua đài thiên văn Grin-uýt ở ngoại ô thành phố Luân Đôn (nước Anh).

- Đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến 180 độ.