Giải câu 5 trang 7 SBT địa 6

Đề bài

Dựa vào các hình 1-6 và 1-7, hãy cho biết:

 

- Các vòng tròn chạy ngang nhỏ dần về 2 cực là đường gì.

- Vĩ tuyến gốc có số độ là bao nhiêu. Chiều dài của vĩ tuyến gốc so với các vĩ tuyến khác như thế nào?

- Vĩ tuyến gốc còn có tên gọi là gì.

Lời giải

- Các vòng tròn chạy ngang nhỏ dần về 2 cực là đường vĩ tuyến.

- Vĩ tuyến gốc có số độ là 0 độ. Chiều dài của vĩ tuyến gốc là dài nhất so voiwsc các vĩ tuyến khác.

- Vĩ tuyến gốc hay còn gọi là xích đạo.