Hai cách mở bài tả con đường quen thuộc từ nhà tới trường

Từ nhà tôi đến trường có thể đi theo nhiều ngả đường. Nhưng con đường mà tôi thích đi hơn cả là đường Nguyễn Trường Tộ.

Lời giải

Trả lời

  -  Đoạn mở bài theo kiểu trực tiếp.

  Đoạn (a): Từ nhà tôi đến trường có thể đi theo nhiều ngả đường. Nhưng con đường mà tôi thích đi hơn cả là đường Nguyễn Trường Tộ.

  -  Đoạn mở bài theo kiểu gián tiếp:

  Đoạn (b): Tuổi thơ của tôi có biết bao kỉ niệm gắn với những cảnh vật của quê hương. Đây là dòng sông nhỏ đầy ắp tiếng cười của bọn trẻ chúng tôi mỗi buổi chiều hè. Kia là triền đê rộn rã tiếng hát của thanh niên nam nữ những đêm trăng sáng trăng. Nhưng gần gũi, thân thiết nhất với tôi vẫn là con đường từ nhà đến trường - con đường đẹp đẽ suốt những năm tháng học trò của tôi.

  - Cách viết mỗi kiểu bài:

  Mở bài ở đoạn (a): Giới thiệu ngay con đường sẽ tả (mở bài trực tiếp).

  Mở bài ở đoạn (b): Nói về kỉ niệm đối với quê hương rồi mới giới thiệu đường sẽ tả (mở bài gián tiếp).


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”