Hãy cho biết gân lá có chức năng gì?

Hãy cho biết gân lá có chức năng gì?

Lời giải

Gân lá có chức năng vận chuyển nước vào trong lá và vân chuyển các chất hữu cơ ra khỏi lá.