Hãy cho biết những đặc điểm trên có tác dụng gì đối với cây?

Hãy cho biết những đặc điểm trên có tác dụng gì đối với cây?

Lời giải

- Cây đước có rễ chống giúp cây có thể đứng vững được trên các bãi lầy ngập thủy triều.

- Các cây mọc trên sa mạc có thân mọng nước để dự trữ nước hoặc rễ ăn sâu, lan rộng để tìm kiếm nguồn nước, lá các cây này biến thành gai để hạn chế thoát hơi nước.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”