Hãy kể một số sản phẩm công nghiệp xuất khẩu mà em biết.

Một số sản phẩm công nghiệp xuất khẩu mà em biết là...

Lời giải

Hãy kể một số sản phẩm công nghiệp xuất khẩu mà em biết.

GỢI Ý LÀM BÀI

Một số sản phẩm công nghiệp xuất khẩu mà em biết là: điện thoại và linh kiện, dệt may, giày dép, máy vi tính và linh kiện điện tử, phương tiện vận tải…