Hãy kể những biện pháp kỹ thuật làm cho đất thoáng (trong điều kiện bình thường và bị ngập lụt)

Hãy kể những biện pháp kỹ thuật làm cho đất thoáng (trong điều kiện bình thường và bị ngập lụt)

Lời giải

- Trong điều kiện bình thường ta nên thường xuyên cày xới để đất tơi xốp, chứa không khí tạo điều kiện cho rễ hô hấp, làm cỏ sục bùn, phơi ải đất để diệt vi sinh vật có hại.

- Trong điều kiện ngập lụt phải tháo nước, xới đất…


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”