Hãy kể tên các loại hình giao thông vận tải trên đất nước ta mà em biết.

Các loại hình giao thông vận tải trên đất nước ta mà em biết là...

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI

Các loại hình giao thông vận tải trên đất nước ta mà em biết là: đường ô tô, đường sắt, đường sông, đường biển, đường hàng không và đường ống.