Hãy kể tên một số cây quý hiếm mà em biết.

Hãy kể tên một số cây quý hiếm mà em biết.

Lời giải

Một số loại cây quý hiếm mà em biết :

- Cây làm thuốc quý hiếm: nhân sâm, tam thất...

- Cây gỗ quý hiếm: thủy tùng, trầm hương, lát hoa, lim, sến, táu…