Hãy kể tên một số dân tộc ít người ở nước ta.

Một số dân tộc ít người ở nước ta là...

Lời giải

Hãy kể tên một số dân tộc ít người ở nước ta.

GỢI Ý LÀM BÀI

Một số dân tộc ít người ở nước ta là: Kinh, Tày, Thái, Mèo, Chăm, Ba-na, Ê-đê, Sơ-đăng, Dao, ...