Hãy kể tên một số động vật ngủ đông và di cư theo mùa mà em biết.

Hãy kể tên một số động vật ngủ đông và di cư theo mùa mà em biết.

Lời giải

Một số động vật ngủ đông là: rắn, gấu, ...

Một số động vật di cư: nhạn, én, hồng hạc,...


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”