Hãy kể tên một số động vật ngủ đông và di cư theo mùa mà em biết.

Hãy kể tên một số động vật ngủ đông và di cư theo mùa mà em biết.

Lời giải

Một số động vật ngủ đông là: rắn, gấu, ...

Một số động vật di cư: nhạn, én, hồng hạc,...