Hãy kể tên một vài bệnh do virut gây ra.

Hãy kể tên một vài bệnh do virut gây ra.

Lời giải

VD: AIDS, Cúm, cúm gia cầm, viêm não Nhật bản, Ebola…


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”