Hãy kể tên một vài cây trồng và công dụng của chúng? Cho biết cây được trồng nhằm mục đích gì?

- Hãy kể tên một vài cây trồng và công dụng của chúng?- Cho biết cây được trồng nhằm mục đích gì?

Lời giải

- VD:

+ Cây lúa, ngô, cải bắp… cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.

+ Cây bạch đàn trồng cung cấp gỗ cho con người.

- Cây trồng phục vụ nhu cầu cuộc sống của con người như cung cấp lượng thực, thuốc chữa bệnh, cung cấp gỗ, làm đẹp cảnh quan.