Hãy kể tiếp vài ví dụ khác. Giải thích tại sao có sự khác nhau đó?

- Sự khác nhau giữa cây trồng và cây dại cùng loài được biểu hiện tại bảng sau - Hãy kể tiếp vài ví dụ khác.- Giải thích tại sao có sự khác nhau đó?

Lời giải

 

- Sai khác là do con người dùng những biện pháp khác nhau (lai giống, tuyển chọn, ghép phối…) và tạo những điều kiện thuận lợi (nước, phân, đất, ánh sáng,…) nhất để cây phát triển tốt, cho ra những sản phẩm theo nhu cầu của con người