Hãy liệt kê danh sách những người mà khi cần bạn có thể tin cậy chia sẻ, tâm sự

Hãy liệt kê danh sách những người mà khi cần bạn có thể tin cậy chia sẻ, tâm sự.

Lời giải

Xung quanh chúng ta có nhiều người đáng tin cậy, luôn sẵn sàng giúp đỡ trong lúc khó khăn. Chúng ta có thể chia sẻ, tâm sự để tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp những chuyện lo lắng, sợ hãi, bối rối, khó chịu,...

VD: Bạn có thể chia sẻ với bố mẹ, anh chị, thầy cô,... những người bạn tin tưởng và thấy an toàn để tâm sự. Tuyệt đối không được im lặng mà phải chia sẻ để nhận được sự giúp đỡ.