Hãy liệt kê tất cả những đặc điểm về hình thái và chức năng của các loại lá biến dạng đã tìm hiểu ở trên vào bảng dưới đây, sử dụng các từ sau để gọi tên các loại lá biến dạng đó.

Hãy liệt kê tất cả những đặc điểm về hình thái và chức năng của các loại lá biến dạng đã tìm hiểu ở trên vào bảng dưới đây, sử dụng các từ sau để gọi tên các loại lá biến dạng đó:Lá bắt mồi, lá vảy, lá biến thành gai, tua cuốn, lá dự trữ, tay móc.

STT

Tên mẫu vật

Đặc điểm hình thái của lá biến dạng

Chức năng của lá biến dạng

Tên lá biến dạng

1

Xương rồng

 

 

 

2

Lá đậu Hà lan

 

 

 

3

Lá mây

 

 

 

4

Củ dong ta

 

 

 

5

Củ hành

 

 

 

6

Cây bèo đất

 

 

 

7

Cây nắp ấm

 

 

 

Lời giải

S TT

Tên mẫu vật

Đặc điểm hình thái của lá biến dạng

Chức năng của lá biến dạng

Tên lá biến dạng

1

Xương rồng

Lá biến thành gai

Giảm thoat hơi nước

Lá biến thành gai

2

Lá đậu Hà lan

Tua  cuốn

Cuốn vào giá thể để leo lên

Tua cuốn

3

Lá mây

Tay móc

Móc vào trụ bám để leo lên cao

Tay móc

4

Củ dong ta

Vảy

 Bảo vệ chồi

Lá vảy

5

Củ hành

Thân

Dự trữ chất dinh dưỡng

Lá dự trữ

6

Cây bèo đất

Lông tuyến

Bắt mồi

Lá bắt mồi

7

Cây nắp ấm

Hình bình có nắp

Bắt mồi

Lá bắt mồi