Hãy nêu một số ví dụ cụ thể về mối quan hệ giữa thực vật và các loài động vật.

 Hãy nêu một số ví dụ cụ thể về mối quan hệ giữa thực vật và các loài động vật.

Lời giải

Trên các đồng cỏ nhiệt đới, thực vật hoà thảo (cỏ) phát triển rất phong phú, nên có nhiều loài động vật ăn cỏ sinh sống như: voi, sơn dương đầu bò, ngựa vằn, linh dương, bò... chính những động vật ăn cỏ này lại là mồi của các động vật ăn thịt như: sư tử, báo, linh miêu, đại bàng...


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”