Hãy nêu một số ví dụ về tác động của ngoại lực đến địa hình trên bề mặt Trái Đất.

Đề bài

Hãy nêu một số ví dụ về tác động của ngoại lực đến địa hình trên bề mặt Trái Đất.

Lời giải

Ví dụ về tác động của ngoại lực đến địa hình trên bề mặt Trái Đất:

- Sóng biển vỗ vào bờ tạo nên các hàm ếch ven bờ biển.

- Gió thổi cát bay tạo thành những đụn cát ven biển (duyên hải miền Trung các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị...)

- Nước mưa chảy thành đòng tạm thời ở bề mặt đất tạo nên những khe rãnh do đất bị xói mòn.

- Nước làm hoà tan đá vôi, tạo nên các hang động caxtơ trong các khối núi đá vôi (động Phong Nha, vịnh Hạ Long, hang Sơn Đòong).

- Gió thổi mòn ở phần chân của các tảng đá, tạo ra các “nấm đá”.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”