Hãy nêu những nét mới về tình hình kinh tế, xã hội của cư dân Lạc Việt.

Đề bài

Hãy nêu những nét mới về tình hình kinh tế xã hội của cư dân Lạc Việt.

Lời giải

* Những nét mới về tình hình kinh tế:

- Công cụ sản xuất, đồ đựng, đồ trang sức đều phát triển hơn.

- Đồ đồng gần như thay thế đồ đá.

- Thuật luyện kim, nghề nông trồng lúa nước ra đời.

* Những nét mới về tình hình xã hội:

- Sự phân công lao động được hình thành.

- Hình thành hàng loạt làng, bản (chiềng, chạ) và bộ lạc.

- Chế độ phụ hệ dần dần thay thế cho chế độ mẫu hệ.

- Bắt đầu có sự phân chia giàu - nghèo.