Hãy quan sát hình 69, 70 và cho biết tên các loài động vật trong mỗi miền. Vì sao các loài độnig vật giữa hai miền lại có sự khác nhau?

Đề bài

Hãy quan sát hình 69, 70 và cho biết tên các loài động vật trong mỗi miền. Vì sao các loài độnig vật giữa hai miền lại có sự khác nhau?

Lời giải

- Hình 69: Các loài động vật ở đài nguyên gồm tuần lộc, sư tử biển, cáo trắng, vịt biển, chim lặn, hải âu, cổ rụt...

- Hình 70: Các loài động vật miền đồng cỏ nhiệt đới gồm voi, sư tử, hươu cao cổ, đại bàng...

- Động vật ở hai miền khác nhau do có sự khác nhau về đặc điểm khí hậu của hai miền, mỗi loài đ:

+ Khí hậu miền đài nguyên khô và lạnh, phù hợp với giới hạn sinh thái của các loài tuần lộc, sư tử biển, hải âu...

+ Miền đồng cỏ nhiệt đới khí hậu nóng và phân mùa mưa - khô rõ rệt, thực vật phát triển khá phong phú với nhiều đồng cỏ nhiệt đới, phù hợp với sự sinh trưởng của loài động vật ăn cỏ như hươu cao cổ;  động vật nhiệt đới như voi, sư tử, đại bàng,.. 


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”