Hãy quan sát kỹ các bộ phận của cây, ghi lại đặc điểm, chú ý xem lá non có đặc điểm gì? So sánh đặc điểm bên ngoài của thân, lá rễ cây dương xỉ với cây rêu.

Hãy quan sát kỹ các bộ phận của cây, ghi lại đặc điểm, chú ý xem lá non có đặc điểm gì?So sánh đặc điểm bên ngoài của thân, lá rễ cây dương xỉ với cây rêu.

Lời giải

- Dương xỉ đã có rễ thân lá thực sự, thân cỏ nhỏ, lá non có đặc điểm là cuộn lại ở đầu lá.

- Ở dương xỉ đã có các rễ thân lá thực sự, rêu chỉ có rễ giả.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”