Hãy quan sát và ghi lại cấu tạo các nón đối chiếu với các hình vẽ. Sau khi quan sát nón thông hãy dùng bảng dưới đây để so sánh cấu tạo của hoa và nón, điền dấu + (có) hay – (không) vào các vị trí thích hợp.

Đề bài

- Hãy quan sát và ghi lại cấu tạo các nón đối chiếu với các hình vẽ sau

- Sau khi quan sát nón thông hãy dùng bảng dưới đây để so sánh cấu tạo của hoa và nón, điền dấu + (có) hay – (không) vào các vị trí thích hợp:

- Từ bảng trên cho biết: có thể coi nón như một hoa được không?

- Quan sát một nón đã phát triển:

- Tìm các hạt, hạt có đặc điểm gì? Nằm ở đâu? Hãy so sánh nón đã phát triển với một quả của cây có hoa (quả bưởi) và tìm các điểm khác nhau cơ bản.

Từ những điều trên, ta có thể trả lời được câu hỏi ở phần đầu của bài.

Lời giải

 

- Ta không thể coi 1 nón là 1 hoa vì cấu tạo của chúng không giống nhau, 1 nón không có đủ các bộ phận giống như 1 hoa.

- Hạt mỏng dẹt, dài khoảng 7 - 8mm, có cánh, nằm ở lá noãn.

- Điểm khác nhau cơ bản của 1 quả với 1 nón đã phát triển là vị trí của hạt: ở nón đã phát triển thì hạt nằm ở lá noãn tiếp xúc với môi trường bên ngoài, còn ở quả bưởi, hạt nằm trong quả.

- Trả lời câu hỏi đầu bài: Cây thông chưa có hoa quả thật.