Hãy rút ra đặc điểm của giới thực vật.

Đề bài

Dùng ký hiệu + (có) hoặc – (không) điền vào các cột trống trong bảng sau cho thích hợp.

- Nhận xét về hiện tượng sau: khi trồng cây vào trong chậu rồi đặt lên bệ cửa sổ, sau 1 thời gian ngọn cây sẽ hướng về phía có nguồn sáng

- Hãy rút ra đặc điểm của giới thực vật.

Lời giải

- Hiện tượng này chứng tỏ cây cần ánh sáng để sống.

- Đặc điểm của giới thực vật: Tự tổng hợp chất dinh dưỡng, lớn lên, sinh sản, không có khả năng di chuyển, phản ứng chậm với các tác nhân của môi trường.