Hãy thuật lại một việc làm tốt mà em đã chứng kiến tại nơi em ở

Ông Tám cạnh nhà em, tuy tuổi đã cao nhưng vần còn làm được nhiều việc có ích cho hàng xóm.

Lời giải

   Dàn bài

   I. MỞ BÀI                                                                                          

   Giới thiệu con người và việc làm.

   II. THÂN BÀI

   Diễn biến sự việc:

   Trưa đi học về, bỗng một bạn học sinh bị té xe đạp.

   -  Ông Tám xức dầu, sửa xe giúp bạn ấy.

   -  Ông đã xúc đất lấp ổ gà giữa đường lại.

   III. KẾT BÀI

   Ông Tám thật đáng kính.

Bài làm tham khảo

   Ông Tám cạnh nhà em, tuy tuổi đã cao nhưng vần còn làm được nhiều việc có ích cho hàng xóm.

   Trưa hôm qua, đi học về, khoảng gần trước nha ông, bỗng nhiên một bạn học sinh đang chạy xe đạp bị té ngã lăn kềnh ra.

   Cũng may là sát mé đường, nếu không các xe phía sau đã tông tới rồi. Bạn ấy bị lọt ổ gà và chỉ bị trầy xước nhẹ thôi.

   Nghe lao xao, ông Tám cùng chạy ra xem sự tình. Ông lấy dầu xức cho bạn ấy và sửa lại giùm đôi chỗ xe bị móp. Bạn học sinh, mặt chưa hoàn hồn, khoanh tay cám ơn ông Tám rồi lên xe chạy tiếp.

   Về nhà, ăn cơm xong em mới lon ton ra hóng mát dưới hóng hàng cây dọc đường. Ồ, ông Tám đang hì hục xúc đất giữa trời nắng chang chang, mồ hôi nhễ nhại. Em chạy lại:

  -  Dạ, Ông Tám làm gì vậy?

  -  Ông lấp cái ổ gà khi nãy đó con. Sợ người qua đường vấp té. Quay nhìn thì cái hố đã phẳng lì.

   Ông Tám thật là đáng kính. Giá biết vậy, em đã ra phụ ông một tay rồi.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”