Hãy tìm 3 loại lá có kiểu gân khác nhau.

Hãy tìm 3 loại lá có kiểu gân khác nhau.

Lời giải

- Gân hình mạng: lá xà cừ, lá dâu...

- Gân song song: lúa, cỏ chanh...

- Gân hình cung: bèo tây, mã đề...