Hãy xác định trên quả Địa Cầu đường kinh tuyến gốc và đường vĩ tuyến gốc.

Hãy xác định trên quả Địa Cầu đường kinh tuyến gốc và đường vĩ tuyến gốc.

Lời giải

- Kinh tuyến gốc là kinh tuyến 00 qua đài thiên văn Grinuyt - nước Anh.

- Vĩ tuyến gốc là đường vĩ tuyến 00. là vĩ tuyến lớn nhất hay còn gọi là đường xích đạo.