Hãy xem trên bảng ghi "Những ngày lịch sử và kỉ niệm" có những đơn vị thời gian nào và có những loại lịch nào ?

Hãy xem trên bảng ghi "Những ngày lịch sử và kỉ niệm" có những đơn vị thời gian nào và có những loại lịch nào?

NHỮNG NGÀY LỊCH SỬ VÀ KỈ NIỆM

(Theo thứ tự tháng âm lịch)

- Ngày 2-1 Mậu Tuất (7-2-1418): Khởi nghĩa Lam Sơn.

- Ngày 5-1 Kỉ Dậu (30-1-1789): Chiến thắng Đống Đa, Quang Trung đại phá quân Thanh.

- Tháng 2 Canh Tí (3-40): Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

- Ngày 8-3 Mậu Tí (9-4-1288): Chiến thắng Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo đại phá quân Nguyên.

- Ngày 10-3: Giỗ tổ Hùng Vương.

- Ngày 20-9 Đinh Mùi (10-10-1427): Chiến thắng Chi Lăng, Lê Lợi đại phá quân Minh.

Lời giải

Trên bảng ghi "Những ngày lịch sử và kỉ niệm":

- Có 3 đơn vị thời gian: ngày, tháng, năm.

- Có 2 loại lịch: âm lịch và dương lịch.