II. Em suy nghĩ - Bài 10: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội

Bài 1

Hình thức hoạt động tập thể trong truyện trên là làm việc gì ?

Trả lời :

- Hình thức hoạt động tập thể trong truyện trên làm việc trực nhật.

Bài 2

Xuân và một số bạn khác đã có những hành động xấu thế nào với Phi ?

Phương pháp :

 Xem đoạn: "Các bạn phê bình con…Con đến sau bị coi là lười"

Trả lời :

Xuân và một số bận khác đã có hành động xấu với Phi khi rủ nhau trực nhật sớm hơn thời gian quy định khiến Phi luôn là người đến trực nhật muộn và bị coi là lười biếng, không có ý thức trực nhật.

Bài 3

Bạn Phi có tham gia hoạt động tập thể cùng lớp không ? Bạn Phi đã làm việc gì ?

Phương pháp :

 Xem đoạn: "Các bạn phê bình con…Con đến sau bị coi là lười"; "Đã hai mươi phút… em quét thêm cho sạch ạ/ Giờ học đầu tiên là giờ của cô Lan… "Phi lau bàn hả?"; "Phi hả?"

Trả lời :

Bạn Phi có tham gia hoạt động của lớp:

+ Khi được phân công trực nhật Phi đã đi đúng giờ mặc dù hoàn cảnh có nhiều khó khăn. 

+ Khi thấy lớp còn chưa sạch, em đã có ý thức dọn vệ sinh thêm: quét lại lớp, lau bảng đen, bàn ghế cẩn thận.

Bài 4

Ngoài việc làm trực nhật lớp sạch sẽ, cẩn thận, Phi còn làm việc gì nữa giúp các bạn trong tổ trực nhật ?

Phương pháp :

 Xem đoạn: "Cô Lan đi ra bờ hồ … Cả lũ nhảy lên bờ, len lét nhìn cô giáo."

Trả lời :

Ngoài việc trực nhật lớp sạch sẽ, cẩn thận, Phi còn giúp đỡ các bạn khi gặp nguy hiểm. Nhóm của Xuân và một số bạn khác khi đang chơi đùa trên chiếc phao sắt bập bềnh thì chiếc phao đã không thể nhích vào bờ. Phi đã dùng giúp mọi người tìm cách khéo chiếc phao đó vào bờ. 

Bài Tập và lời giải

I. Em đọc truyện "Câu chuyện trực nhật"
Em đọc truyện "Câu chuyện trực nhật" trang 25, 26, 27 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Buổi họp lớp diễn ra hơi nặng nề. Cô giáo Lan nhắc ....

Xem lời giải

I. Em đọc truyện "Câu chuyện điểm 10"
Em đọc truyện "Câu chuyện điểm 10" trang 28, 29, 30 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Hôm nay, sau giờ học Toán, khi cả lớp 7A đã túa ra về như một bầy ong vỡ tổ thì Giáng Hương tay vẫn ôm cặp ....

Xem lời giải

II. Em suy nghĩ - Bài 11: Mục đích học tập của học sinh
Giải bài tập 1, 2, 3 trang 30 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Sau khi lên bảng chữa bài tập, cô giáo cho Giáng Hương điểm 10, Giáng Hương có phấn khởi không? Vì sao?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”