II. Em suy nghĩ - Bài 10: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 28 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Xuân và một số bạn khác đã có những hành động xấu thế nào với Phi?

Lời giải

Bài 1

Hình thức hoạt động tập thể trong truyện trên là làm việc gì ?

Trả lời :

- Hình thức hoạt động tập thể trong truyện trên làm việc trực nhật.

Bài 2

Xuân và một số bạn khác đã có những hành động xấu thế nào với Phi ?

Phương pháp :

 Xem đoạn: "Các bạn phê bình con…Con đến sau bị coi là lười"

Trả lời :

Xuân và một số bận khác đã có hành động xấu với Phi khi rủ nhau trực nhật sớm hơn thời gian quy định khiến Phi luôn là người đến trực nhật muộn và bị coi là lười biếng, không có ý thức trực nhật.

Bài 3

Bạn Phi có tham gia hoạt động tập thể cùng lớp không ? Bạn Phi đã làm việc gì ?

Phương pháp :

 Xem đoạn: "Các bạn phê bình con…Con đến sau bị coi là lười"; "Đã hai mươi phút… em quét thêm cho sạch ạ/ Giờ học đầu tiên là giờ của cô Lan… "Phi lau bàn hả?"; "Phi hả?"

Trả lời :

Bạn Phi có tham gia hoạt động của lớp:

+ Khi được phân công trực nhật Phi đã đi đúng giờ mặc dù hoàn cảnh có nhiều khó khăn. 

+ Khi thấy lớp còn chưa sạch, em đã có ý thức dọn vệ sinh thêm: quét lại lớp, lau bảng đen, bàn ghế cẩn thận.

Bài 4

Ngoài việc làm trực nhật lớp sạch sẽ, cẩn thận, Phi còn làm việc gì nữa giúp các bạn trong tổ trực nhật ?

Phương pháp :

 Xem đoạn: "Cô Lan đi ra bờ hồ … Cả lũ nhảy lên bờ, len lét nhìn cô giáo."

Trả lời :

Ngoài việc trực nhật lớp sạch sẽ, cẩn thận, Phi còn giúp đỡ các bạn khi gặp nguy hiểm. Nhóm của Xuân và một số bạn khác khi đang chơi đùa trên chiếc phao sắt bập bềnh thì chiếc phao đã không thể nhích vào bờ. Phi đã dùng giúp mọi người tìm cách khéo chiếc phao đó vào bờ.