II. Em suy nghĩ - Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

Bài 1

Ở Tình huống l, em thấy việc làm của Bình đúng hay sai ? Vì sao ? Nếu em là Bình em sẽ giải quyết như thế nào ?

Trả lời :

- Trong trường hợp này, hành động của Bình là hoàn toàn sai. Bởi vì Bình đã lẻn vào nhà Luận khi nhà Luận đang khoá và chưa có sự đồng ý của chủ nhà. Do đó, hành vi của Bình là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

- Nếu em là Bình, em sẽ chờ Luận về, được sự đồng ý của chủ nhà em mới vào nhà lấy.

Bài 2

Ở Tình huống 2, hai chú công an có vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của ông Tá không ? Vì sao ?

- Theo em hai chú công an nên hành động như thế nào ?

Trả lời:

- Trong tình huống này, hai chú công an đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. Bởi vì hai chú đã tự tiện xông vào nhà của ông Tá khi ông chưa cho phép và không có lệnh khám xét từ cấp trên.

- Trong trường hợp này, hai chú công an cần cố gắng giải thích, thuyết phục để nhận được sự đồng ý cho vào nhà khám xét của ông Tá. Nếu không được thì cần phải nhanh chóng xin lệnh khám xét từ cấp trên để hoàn thành nhiệm vụ.

Bài 3

Ở Tình huống 3, bà Hoè có quyền vào khám nhà T không ? Vì sao ?

-   Theo em, làm cách nào bà Hoè có thể xác định được có đúng nhà T lấy tài sản của mình không mà không vi phạm đến quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của người khác ?

Trả lời:

- Bà Hoè không có quyền vào khám nhà bà T do bà Hoè chưa có bằng chứng xác thực và cũng chưa tận mắt thấy bà T lấy quạt của mình

- Theo em, để bà Hoè xác minh được cái quạt có phải do bà T ăn cắp hay không thì bà Hoè cần nhờ đến sự can thiệp của cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành lục soát kiểm tra nhà bà T.

Bài Tập và lời giải

III. Bài học rút ra - Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở.

Xem lời giải

I. Em đọc các tình huống - Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
Em đọc các tình huống - Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở trang 37 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Bình và Luận là hai bạn rất thân quen. Gần đây Bình cho Luận mượn một cuốn sách quý ....

Xem lời giải

I. Em đọc truyện "Mẹ cứ bóc đi"
Em đọc truyện "Mẹ cứ bóc đi" trang 38, 39 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. - Nhà có thư nhé! - Bác đưa thư gọi : An chạy ra, xin bác đưa thư một phong bì ....

Xem lời giải

II. Em suy nghĩ - Bài 18: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 39 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Biết là thư của chồng gửi cho con, nhưng mẹ An vẫn không bóc ra xem? Vì sao?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”