II. Em suy nghĩ - Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 37 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Ở tình huống 1, em thấy việc làm của Bình đúng hay sai? Vì sao? Nếu em là Bình em sẽ giải quyết như thế nào?

Lời giải

Bài 1

Ở Tình huống l, em thấy việc làm của Bình đúng hay sai ? Vì sao ? Nếu em là Bình em sẽ giải quyết như thế nào ?

Trả lời :

- Trong trường hợp này, hành động của Bình là hoàn toàn sai. Bởi vì Bình đã lẻn vào nhà Luận khi nhà Luận đang khoá và chưa có sự đồng ý của chủ nhà. Do đó, hành vi của Bình là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

- Nếu em là Bình, em sẽ chờ Luận về, được sự đồng ý của chủ nhà em mới vào nhà lấy.

Bài 2

Ở Tình huống 2, hai chú công an có vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của ông Tá không ? Vì sao ?

- Theo em hai chú công an nên hành động như thế nào ?

Trả lời:

- Trong tình huống này, hai chú công an đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. Bởi vì hai chú đã tự tiện xông vào nhà của ông Tá khi ông chưa cho phép và không có lệnh khám xét từ cấp trên.

- Trong trường hợp này, hai chú công an cần cố gắng giải thích, thuyết phục để nhận được sự đồng ý cho vào nhà khám xét của ông Tá. Nếu không được thì cần phải nhanh chóng xin lệnh khám xét từ cấp trên để hoàn thành nhiệm vụ.

Bài 3

Ở Tình huống 3, bà Hoè có quyền vào khám nhà T không ? Vì sao ?

-   Theo em, làm cách nào bà Hoè có thể xác định được có đúng nhà T lấy tài sản của mình không mà không vi phạm đến quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của người khác ?

Trả lời:

- Bà Hoè không có quyền vào khám nhà bà T do bà Hoè chưa có bằng chứng xác thực và cũng chưa tận mắt thấy bà T lấy quạt của mình

- Theo em, để bà Hoè xác minh được cái quạt có phải do bà T ăn cắp hay không thì bà Hoè cần nhờ đến sự can thiệp của cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành lục soát kiểm tra nhà bà T.