II. Em suy nghĩ - Bài 18: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 39 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Biết là thư của chồng gửi cho con, nhưng mẹ An vẫn không bóc ra xem? Vì sao?

Lời giải

Bài 1

Biết là thư của chồng gửi cho con, nhưng mẹ An vẫn không bóc ra xem? Vì sao?

Trả lời:

Dù biết là thư của chồng mình nhưng mẹ An vẫn không bóc ra xem bởi vì chưa có sự đồng ý của Hoà nên mẹ an tôn trọng quyền riêng tư con gái. Đồng thời mẹ cũng biết được rằng như vậy là vi phạm quyền bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.

Bài 2

Mẹ An đã giải thích với An như thế nào khi An giục mẹ : "Mẹ cứ bóc đi" ?

Phương pháp:

Xem đoạn: "Không! Bóc thư của người khác là…mới là người có văn hóa, con ạ"

Trả lời:

Mẹ An đã giải thích cho An rằng bóc thư của người khác khi chưa có sự đồng ý của người khác là vi phạm pháp luật. Cũng  như hôm An tự ý lục đồ trong phòng của chị cũng là sai , là không tôn trọng quyền riêng tư của chị. Cần phải đợi chị về và có sự đồng ý của chị mới được làm. 

Bài 3

Đến lúc nào mẹ của An mới đọc thư của bố ?

Phương pháp :

 Xem đoạn: "Vừa lúc đó, chị Hòa về… bố gửi cho mẹ"

Trả lời :

Mẹ An chỉ đọc thư của bố khi chị Hoà về và chị Hoà đọc xong phần thư của chị và đưa cho mẹ đọc tiếp thì lúc đó mẹ mới đọc. 

Bài 4

Ở Tinh huống trên, em hãy phân tích Thanh và Hoà ai đúng, ai sai? Em thử đoán xem Thanh và Hoà sẽ giải quyết chiếc cặp kia như thế nào ?

Trả lời :

Trong tình huống trên, Thanh và Hoà có hành động hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi Thanh tự ý lục và đọc thư của người khác thì Hoà lại biết giữ quyền riêng tư, bí mật thư tín cho người khác nên đã hết sức khuyên ngăn Thanh. Như vậy hành động của Thanh là vi phạm quyền bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của người khác.

Sau đó, Thanh như đã hiểu chuyện nên đã vội vàng cất thư lại. Do đó có lẽ 2 bạn sẽ tự tìm người để trả lại hoặc mang chiếc cặp đến cơ quan chức năng để trình báo.