II. Em suy nghĩ - Bài 3: Tiết kiệm

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 10, 11 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Bé Lưu thích chú rô-bốt, nhưng có đòi ba mẹ mua không? Vì sao ?

Lời giải

Bài 1

Bé Lưu thích chú heo rô-bốt, nhưng có đòi ba mẹ mua không ? Vì sao ?

Phương pháp :

 Xem đoạn: "Cũng có lần Lưu thoáng nghĩ… mua cho con những món đồ chơi đắt tiền"

Trả lời :

Bé Lưu thích chú heo rô-bốt, nhưng đã không đòi bố mẹ mua vì cậu biết nhà mình không giàu có, tiền lương của ba má không đủ để mua cho con món quà đắt tiền. Nếu cậu vòi vĩnh bố mẹ mua cho món đồ chơi đó là không tốt.

Bài 2

Khi được chị Hà mừng tuổi cho chú heo bằng đất nung, bé Lưu đã nghĩ tới việc dùng nó để làm gì ?

Phương pháp :

 Xem đoạn: "Ngay từ ngày đầu năm… ăn no chóng lớn".

Trả lời:

Khi nhận được chị Hà mừng tuổi cho bằng chú heo bằng đất nung, Lưu đã nghĩ ngay tới việc đặt tên cho nó là “chú heo rô-bốt” và để tiền tiết kiệm vào đó nhằm mua được món đồ chơi mong ước.

Bài 3

Việc làm của bé Lưu chỉ là nhỏ, nhưng với tuổi của em thì điều đó có ý nghĩa lớn. Ý nghĩa lớn đó ở chỗ nào ?

Trả lời :

Việc làm của bé Lưu chỉ là nhỏ nhưng với tuổi của em thì điều đó có ý nghĩa lớn vì em đã biết lo nghĩ tới bố mẹ, biết điều gì là cần thiết, em đã học được cách tiết kiệm cho gia đình cũng như chính mình.

Bài 4

Bé Lưu đã dùng tiền bỏ trong bụng heo đất dể làm gì ? Việc làm đó thế hiện điều gì ?

Trả lời :

Bé Lưu đã dùng số tiền tiết kiệm để ủng hộ các bạn vùng lũ trong đợt phát động ủng hộ của nhà trường,. Việc đó thể hiện em là người rất biết quan tâm đến người khác, biết sử dụng tiền vào những mục đích quan trọng hơn. Hành động này không chỉ mang hạnh phúc đến cho các bạn đang gặp khó khăn mà còn là niềm vui và là động lực tiết kiệm cho những lần sau của Lưu.